En startsida om  bla.
Esofagusatresi
som vår son föddes
med 1992
Härifrån kan du länka dig vidare till tex Esofagusatresi medlemssidan.
Du registrerar dig enkelt med din emailadress,
och får då  tillgång till  mailinglista,chatt m.m


Sign InView Entries
medlemssida om esofagusatresi
hydrocafalus=vattenskalle som även ingår i VACTERL
This page was last updated on: August 15, 2014

Tim 2 weeks -Born with Split throat
Esofagusatresi, trakeoesofageal fistel är en medfödd missbildning som innebär att förbindelsen mellan matstrupen och magsäcken är avbruten. I flertalet fall föreligger en förbindelse mellan matstrupen och luftstrupen.FörekomstMissbildningen drabbar i Sverige ett barn per 3 500 - 4 000 nyfödda, dvs med nuvarande födelsetal cirka 25 barn per år. Överlevnaden var mycket låg fram till långt in på 1960-talet varför det i Sverige torde finnas högst 1 000 personer som överlevt missbildningen. Numera är dock överlevnaden nära 100 procent.Orsak till sjukdomen/skadanSjukdomen orsakas av en störning i utvecklingen under graviditetens första veckor i samband med att en gemensamt bildad mat- och luftstrupe skall delas i två separata kanaler. Orsaken till störningen är okänd.
Split throat-
Delad  matstrupe

Google
email me
Tell a friend about this page